Οι κινήσεις των εταιρειών οδικής βοήθειας

Οι κινήσεις των εταιρειών για οδική βοήθεια

Η τηλεματική πλατφόρμα της TomTom επεξεργάζεται μια σειρά δεδομένων για τις επιδόσεις του οχήματος και του οδηγού, όπως αυτές καταγράφονται από τη συσκευή LINK 100 της εταιρείας. Οι ασφαλισμένοι της Allianz Γαλλίας μπορούν να εγκαταστήσουν μόνοι τους το LINK 100, συνδέοντάς τo απευθείας με τη διαγνωστική θύρα του αυτοκινήτου.

Οδηγίες για την οδική βοήθεια

Οι οδηγοί θα επωφεληθούν από τις πολύτιμες πληροφορίες για τα διανυθέντα χιλιόμετρα και την οδική βοήθεια τιμες, την επιτάχυνση, το φρενάρισμα και τις στροφές. Επιπλέον, το σύστημα θα ειδοποιήσει αυτόματα τη Mondial Assistance σε περίπτωση σύγκρουσης.

«Ως παγκόσμια ηγετική δύναμη, είμαστε στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και ο σκοπός μας ήταν να προσφέρουμε στους πελάτες μας νέες υπηρεσίες, που τους βοηθούν να είναι ασφαλείς στον δρόμο» δήλωσε η Delphine Asseraf, διευθύντρια του τμήματος ψηφιακών εφαρμογών της γαλλικής Allianz.

Από την πλευρά της TomTom, ο γενικός διευθυντής Thomas Schmidt επισήμανε: «Αυτή η νέα οδικη βοηθεια τιμες φανερώνει τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για smartphones με τη χρήση δεδομένων του οχήματος. Το σύστημά μας δίνει στους οδηγούς τη δύναμη να βελτιώσουν τον τρόπο που οδηγούν, βοηθώντας τους να μειώσουν το κόστος καυσίμων και συντήρησης, τα ατυχήματα και το ατομικό τους αποτύπωμα άνθρακα».

Με βάση τη συμφωνία, η INTERAMERICAN ανέλαβε από τις αρχές Απριλίου και έως το τέλος του 2015 το έργο ρυμούλκησης και απομάκρυνσης από το οδόστρωμα οχημάτων ΙΧΕ (ελαφρών) που ακινητοποιούνται λόγω βλάβης ή ατυχήματος, τόσο στο αναβαθμισμένο τμήμα του υφιστάμενου αυτοκινητοδρόμου όσο και στο νέο τμήμα που παρακάμπτει των παλαιά εθνική οδό στο ύψος των Τεμπών και του Πλαταμώνα, σε συνολικό μήκος 230 χιλιομέτρων.

Εκ μέρους του Αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου τη διαχειριστική ευθύνη της οδικής βοήθειας έχει η διεύθυνση λειτουργίας και συντήρησης (τμήμα οδικής λειτουργίας). Η INTERAMERICAN υποστηρίζει τον αυτοκινητόδρομο από πέντε σημεία–σταθμούς και με δέκα οχήματα.

Interamerican και οδικη βοηθεια τιμες

Η ηγετική θέση που κατέχει η INTERAMERICAN στην οδική βοήθεια τιμές, όπως τονίζουν οι γενικοί διευθυντές Γ. Μαυρέλης (ασφαλιστικών εργασιών), Th. Brinkmann (γενικών ασφαλειών) και Γ. Βαλαής (βοήθειας), στις εσωτερικές συνέργειες κάθετης εξυπηρέτησης, με συγκριτικό πλεονέκτημα τον ιδιόκτητο στόλο οχημάτων υποστήριξης -220 οχήματα και πλατφόρμες για αυτοκίνητα, 4 τύπου DC για ρυμούλκηση βαρέων οχημάτων και 40 μοτοσικλέτες- καθώς και στο εξειδικευμένο προσωπικό των 210 τεχνικών, ενώ υφίστανται και 85 τοπικοί συνεργάτες σε όλη τη χώρα, ώστε να καλύπτονται γεωγραφικά και οι πλέον δυσπρόσιτες περιοχές στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα.

Οδική βοήθεια αυτοκινήτων στην Αθήνα

Οδική Βοήθεια Οχημάτων στην Αθήνα θεωρείται η δραστηριότητα που περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες, οι οποίες εκτελούνται σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης οδικού οχήματος που το ακινητοποιεί ή δυσχεραίνει την κυκλοφορία του:

 1. Την επιτόπου επισκευή του οχήματος.
 2. Την μεταφορά του οχήματος, μέχρι τον πλησιέστερο ή καταλληλότερο τόπο για την επί τόπου επισκευή του.
 3. Την μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο επισκευής οχημάτων επιλογής του ιδιοκτήτη του, καθώς και την μεταφορά του οδηγού και των επιβατών του οχήματος μέχρι τον πλησιέστερο τόπο από τον οποίο θα μπορέσουν να επιβιβαστούν σε άλλα μέσα κατά την επιλογή του δικαιούχου της παροχής οδικής βοήθειας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η Επιχείρηση Οδικής Βοήθειας και οι οποίες προβλέπονται στη Σύμβαση.
 4. Την μεταφορά του οχήματος καθώς και του οδηγού και των επιβατών του μέχρι την κατοικία τους, το σημείο εκκίνησης ή τον αρχικό προορισμό τους εντός της Ελλάδας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ανάλαβε η Επιχείρηση Οδικής Βοήθειας.
 5. Οδική βοήθεια δύναται να προσφερθεί και στους Σταθμούς Οδικής Βοήθειας που ορίζονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 2 του παρόντος.
 6. Οδική βοήθεια οχημάτων θεωρείται και η παροχή βοήθειας σε δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα.

Οχημάτων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα και η ΕΛΠΑ, που δραστηριοποιούνται στην παροχή οδικής βοήθειας οχημάτων και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Οι Επιχειρήσεις Οδικής Βοήθειας οχημάτων διακρίνονται σε Αυτόνομες Πανελλαδικές και σε Μικτές Πανελλαδικές.

Α’. Αυτόνομες Πανελλαδικές είναι:

 1. Οι ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 18 Βοήθεια οι οποίες προσφέρουν και οδική βοήθεια οχημάτων.
 2. Η ΕΛΠΑ.
 3. Οι Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που θα κάνουν έναρξη της δραστηριότητας οδικής βοήθειας οχημάτων μετά την δημοσίευση του παρόντος.

Β’. Μικτές Πανελλαδικές είναι οι Επιχειρήσεις του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, που λειτουργούν ήδη κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού και οι οποίες θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους σύμφωνα με τις διατάξεις του.

Σύμβαση Οδικής Βοήθειας Οχημάτων είναι η συμφωνία για την παροχή οδικής βοήθειας από την Επιχείρηση προς τον δικαιούχο και αποδεικνύεται με έγγραφο που εκδίδεται από την Επιχείρηση.

Η διάρκεια της Σύμβασης είναι τουλάχιστον ετήσια, αλλά η εξόφλησή του ποσού της καλύψεως, δύναται να πραγματοποιείται εφ’ άπαξ ή με τμηματικές καταβολές.

Ποσό καλύψεως για την παροχή της φτηνής οδικής βοήθειας είναι:

 • Το ασφάλιστρο που καταβάλλεται στην ασφαλιστική εταιρία για την παροχή της οδικής βοήθειας.
 • Η συνδρομή που καταβάλλεται στις μη ασφαλιστικές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας.
 • Το εφ’ άπαξ ποσό που καταβάλλεται στις μη ασφαλιστικές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας για την παροχή βοήθειας σε οχήματα που δεν έχουν συνάψει σύμβαση για οδική βοήθεια προ του συμβάντος και αφορά μόνο το συγκεκριμένο περιστατικό σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5, της παραγράφου 7 και του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 Ο του άρθρου 7 του παρόντος.
 • Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το εφ’ άπαξ ποσό που τυχόν θα καταβληθεί σε Επιχείρηση Οδικής Βοήθειας Οχημάτων, θεωρείται κόμιστρο και η είσπραξή του απαγορεύεται από τα άρθρα 1, 4 και 6 του νόμου 1959/1991 περί κυκλοφορίας ΦΙΧ οχημάτων.
 • Το εφ’ άπαξ ποσό που καταβάλλεται σε Επιχείρηση γερανών Δημοσίας Χρήσεως για συγκεκριμένη περίπτωση και αφορά μόνο την ανέλκυση ή ρυμούλκηση ή μεταφορά του ακινητοποιηθέντος οχήματος.

Συνεργάτης οδικής βοήθειας οχημάτων θεωρείται η Επιχείρηση Νομαρχιακής δραστηριότητας η οποία λειτουργεί κατά την δημοσίευση του παρόντος και η οποία θα συνεχίσει την λειτουργία της σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος νόμου. Μια καλή επιλογή για οδικη βοηθεια για την Αθηνα, είναι ο Τζάμπρας Γεώργιος. Λύση οικονομική και αξιόπιστη.