Αναβάθμιση σπιτιού με το εξοικονομω κατ οικον

Αναβάθμιση σπιτιού με το εξοικονομω κατ οικον

εξοικονομω κατ οικον logo

Πρόγραμμα εξοικονομω κατ οικονΕξοικονομω κατ οικον

Η σωστή μόνωση του σπιτιού εξασφαλίζει δροσιά το καλοκαίρι και ζέστη το χειμώνα. Αποφεύγουμε έτσι τη χρήση ηλεκτρικού καλοριφέρ ή σόμπας. Αν τοποθετήσουμε διπλά τζάμια εξοικονομούμε 10% στο λογαριασμό της θέρμανσης.

Αν επιπλέον αυτά έχουν θερμοδιακοπή χαμηλής εκπομπής, η εξοικονόμηση φτάνει το 20 – 30% Προτιμάμε φορητό υπολογιστή και επίπεδη οθόνη, σβήνουμε την οθόνη και  κλείνουμε από τον κεντρικό διακόπτη τα περιφερειακά συστήματα όταν δεν τα χρησιμοποιούμε.

Ετήσια εξοικονόμηση με το εξοικονομω κατ οικον περίπου 15 – 20 € από τα περιφερειακά και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 150 – 200 κιλά περίπου.  Οι φορητοί υπολογιστές καταναλώνουν έως και 93% λιγότερη ενέργεια από τους σταθερούς. Δεν “ξεχνάμε” τους φορτιστές στην πρίζα όταν δεν τους χρησιμοποιούμε.

Κάθε φορτιστής που χρησιμοποιούμε (κινητού ή ασύρματου τηλεφώνου, διάφορων ηλεκτρικών συσκευών), ειδικά αν είναι παλαιού τύπου, μπορεί να μας κοστίζει 2-3 € το χρόνο και η χρήση του να συνεπάγεται την έκλυση 20-30 κιλών διοξειδίου του άνθρακα. Καλύτερα να τους βγάζουμε από την πρίζα Η πρόταση για ενεργειακή αναβάθμιση μέσω του εξοικονομω κατ οικον, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει την ακόλουθη απαίτηση που αποτελεί τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο του Προγράμματος: αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά η ετησία εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας να είναι μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2).

Πρόσθετες αναγκαίες εργασίες μέσω του εξοικονομώ κατ’ οίκον για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της παρέμβασης όπως σκαλωσιές, επιχρίσματα, μικροεργασίες αποκατάστασης της εμφάνισης του στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέμβαση, αποξηλώσεις/ καθαιρέσεις και αποκομιδή, σήτες, διαμόρφωση κλίσεων απορροής στο δώμα, υγρομόνωση στο δώμα, απαραίτητες εργασίες και επεμβάσεις για την ορθή λειτουργία/συμπεριφορά της θερμομόνωσης, απαραίτητες επεμβάσεις στη στέγη (π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών) κ.λπ.

Πως γίνονται οι εγκαταστάσεις και οι εκκενώσεις των βόθρων

Εγκαταστάσεις βόθρων

Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες υγιεινής, ασφάλειας και άνεσης των ατόμων που χρησιμοποιούν (κατοικούν, εργάζονται ή παρευρίσκονται) τα κτίρια, καθώς και η ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των βόθρων. Να λαμβάνεται πρόνοια ώστε η δικλείδα γενικής παροχής να είναι προσιτή και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, χρήστες αμαξιδίων.

εκκενωσεις βοθρων

Εκκενωσεις βοθρων

Η ενσωμάτωση στοιχείων στις εκκενωσεις βοθρων στον φέροντα οργανισμό απαγορεύεται. Ενσωμάτωση αυτών στα μη φέροντα μέρη της οικοδομής πρέπει να αποφεύγεται, στις περιπτώσεις όμως που είναι αναπόφευκτη, επιτρέπεται εφόσον πιθανή βλάβη του κτιρίου ή της υδραυλικής εγκατάστασης από σεισμό ή άλλη αιτία δεν θα επιφέρει αχρηστία στην υδραυλική εγκατάσταση ή βλάβη στην οικοδομή και γενικά η αποκατάσταση των βλαβών να είναι σχετικά εύκολη, σύντομη και οικονομική.

Εάν δεν έχει γίνει σχετική πρόβλεψη στη στατική και αντισεισμική μελέτη είναι δυνατό να επιτραπούν διελεύσεις και στηρίξεις σε φέροντα ή μη τμήματα της οικοδομής, εάν δεν ελαττώνεται κάτω απ’ τα επιτρεπτά όρια η φέρουσα ικανότητα και αντοχή αυτών, μετά από έγγραφη βεβαίωση του επιβλέποντα τις στατικές εργασίες μηχανικού. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι υπολογισμένες και κατασκευασμένες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μη δημιουργείται θόρυβος κατά τη λειτουργία τους ούτε να διευκολύνεται η μετάδοση του θορύβου.

Εκκενώσεις βόθρων

Όταν δεν υπάρχει δημοτικό ή δημόσιο δίκτυο ύδρευσης ή όταν υπάρχει μεν αλλά οι διατιθέμενες ποσότητες του δικτύου είναι ανεπαρκείς για τις ανάγκες του κτιρίου ή του χώρου, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ιδιωτικές πηγές νερού, οι οποίες ελέγχονται περιοδικά για την καταλληλότητα του νερού από την αρμόδια υπηρεσία. Η σύνδεση της εγκατάστασης ύδρευσης με τις εκκενωσεις στους βόθρους ή τις συσκευές που τροφοδοτεί πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται η ρύπανση ή η μόλυνση του νερού από τα λύματα ή απόβλητα.

Σε περίπτωση που υφιστάμενη εγκατάσταση αποχέτευσης συνδεθεί με νεοκατασκευασμένο υπόνομο, οι υφιστάμενοι στεγανοί και απορροφητικοί βόθροι, καθώς και τα μη αναγκαιούντα τμήματα του δικτύου αποχέτευσης πρέπει να αχρηστεύονται ή αποξηλώνονται. Η αχρήστευση γίνεται με πλήρες εκκενωσεις βοθρων και με πλήρωσή τους με καθαρές γαίες ή λιθορριπή, σε κάθε όμως περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει μια σφραγιστική στρώση από οπλισμένο σκυρόδεμα που θα εντοπίζει τη θέση των βόθρων. Μελλοντική έδραση κτιρίων επ’ αυτών πρέπει να αντιμετωπίζει τους πιθανούς κινδύνους από την ύπαρξη αυτών.

Η χρήση των τεντών στην μόνωση ταράτσας

Όλη η επιφάνεια της ταράτσας στρώθηκε με πίσσα η οποία θα απορροφηθεί από το πορώδες υλικό του παλαιού μωσαϊκού και θα αποτελεί υπόστρωμα και το μέσο συγκόλλησης του ασφαλτόπανου. Η πίσσα απλώθηκε και στις κάθετες επιφάνειες σε ύψος περίπου είκοσι εκατοστών ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί ασφαλτόπανο και σε αυτές τις επιφάνειες και να μην υπάρχει περίπτωση τα βρόχινα νερά να περάσουν την μόνωση ταράτσας, διαμέσου του ασφαλτόπανου.

Αφού αφήσαμε το στρώμα της πίσσας να στεγνώσει σε βάθος, συνεχίσαμε με την τοποθέτηση του ασφαλτόπανου για την μόνωση της ταράτσας. Το ασφαλτόπανο έχει την μορφή λωρίδων τάπητα. Με την βοήθεια φλόγιστρου θερμαίνουμε τις δύο επιφάνειες – πίσσα και κάτω μέρος ασφαλτόπανου- ώστε τα δύο υλικά να κολλήσουν μεταξύ τους. Η λωρίδες ασφαλτόπανου καθώς τοποθετούνται επικαλύπτονται περίπου κατά 3 εκατοστά και τα σημεία της επικάλυψης σφραγίζονται με πισσάρισμα. Τα ασφαλτόπανα εκτός από την κάλυψη των οριζόντιων επιπέδων της ταράτσας τα ανεβάζουμε κατά είκοσι περίπου εκατοστά και στις κάθετες επιφάνειες σφραγίζουμε με σιλικόνη και βιδώνουμε τα τελειώματα με μεταλλικές λάμες στα τοιχία ώστε να μην μπορούν τα βρόχινα νερά να περάσουν από κάτω.

Σε αυτό το σημείο θα αναφερθούμε στις ειδικές τέντες που υπάρχουν και βοηθούν στην αποπεράτωση του έργου. Οι τέντες τιμές που θα βρείτε στον Δρίτσα, σίγουρα θα σας ικανοποιήσουν και θα καλύψουν τις ανάγκες σας.

Πάνω από τα ασφαλτόπανα στρώνουμε τις πλάκες θερμομόνωσης. Στην συγκεκριμένη εφαρμογή επιλέξαμε πλάκες της εταιρίας FIBRAN πάχους 7 εκατοστών ειδικά σχεδιασμένες για μόνωση ταράτσας. Αφού τελειώσαμε με την τοποθέτηση της θερμομόνωσης, απλώνουμε γεώπανο σε όλη την επιφάνεια της ταράτσας ώστε να στρώσουμε από πάνω τις πλάκες πεζοδρομίου. Στο στρώσιμο των πλακών πεζοδρομίου έχει γίνει πρόβλεψη για τις συστολοδιαστολές που θα παρουσιαστούν λόγω των καιρικών φαινομένων, δόθηκε η κατάλληλη κλίση για την απομάκρυνση των νερών με οδήγησή τους προς τις υδροροές, ενώ επίσης «μαρκάραμε» τα σημεία από όπου περνάνε υδρορροές χρησιμοποιώντας πιο σκούρες πλάκες πεζοδρομίου.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Δρίτσα: Τέντες τιμές χαμηλές  Δρίτσας

Τα βασικά στοιχεία της ανακαίνισης ενός φαρμακείου

Τι είναι αυτό που κάνει ένα κατάστημα να ξεχωρίζει από ένα άλλο? Πολλά μικρά αλλά καθόλου ασήμαντα “τρικ”. Ο φωτισμός είναι αυτός, που πρώτα απ΄ όλα ελκύει το βλέμμα  μας.  Ο βασικός “κράχτης” ενός καταστήματος. Η διακόσμηση της βιτρίνας σε συνδυασμό με έναν σωστό φωτισμό μπορούν να κερδίσουν και τον πιο απαιτητικό και δύσκολο αγοραστή. Ο φωτισμός εναλλάσεται ανάλογα με τις προωθητικές σας διαθέσεις. Ένας εντονότερος φωτισμός σε κάποιο προϊόν, το αναδεικνύει και γίνεται αξιοπρόσεκτο από τους περαστικούς. Η βιτρίνα σας είναι ο καλύτερός σας σύμμαχος και μία σωστή βιτρίνα προσελκύει τον κόσμο και ποτέ δε μένει απαρατήρητη.

Έχετε καταφέρει να φέρετε τον υποψήφιο αγοραστή μέσα στην επιχείρησή σας. Ίσως το πιο δύσκολο απ΄ όλα σε μια ανακαίνιση φαρμακείου είναι να τον κερδίσετε από την πρώτη στιγμή και να θέλει να εξερευνήσει όλο το κατάστημα. Η σωστή κατανομή των προϊόντων και η εύκολη πρόσβαση σ΄ αυτά είναι το κύριο συστατικό της επιτυχίας. Ο πελάτης καθοδηγείται στα σημεία που τον ενδιαφέρουν από τον κατάλληλο φωτισμό, ο οποίος προσδίδει στο κατάστημά σας ελκυστική ατμόσφαιρα και τονίζει τη δυναμική επιχειρηματικότητα που σας χαρακτηρίζει. Ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση της αγοράς. Οι ουρές στην ρεσεψιόν μπορεί να δυσανασχετήσουν τον υποψήφιο αγοραστή και στο τέλος να χαθεί η επιθυμητή συναλλαγή. Δεν είναι τυχαία η ύπαρξη ελκυστικών προϊόντων δίπλα στα ταμεία, που αναδεικνύονται με έντονο φωτισμό, γεγονός που κρατάει το ενδιαφέρον του αγοραστή ενεργό. Επίσης μία δοκιμαστική προσφορά κάποιου προϊόντος, σας δίνει τη δυνατότητα να διαφημιστείτε περαιτέρω, καθώς ο χρόνος εξυπηρέτησης του πελάτη μειώνεται σημαντικά.

Χώρος πωλήσεων

Εδώ βρίσκεται το μεγαλείο των δικών σας προϊόντων. Το πρωτοποριακό σύστημα Ambiscene της Phillips εναλλάσσει το φωτισμό ανάλογα με τις δικές σας προωθητικές διαθέσεις, τονίζοντας τα δυνατά σας σημεία και προσδίδει διαφορετική όψη του καταστήματος την ημέρα από τη νύχτα. Διαφοροποιείται ανάλογα, αλλά πάντα διακριτικά με την αλλαγή του καιρού, της εποχής και προσδίδει στο κατάστημα μία μοναδική ατμόσφαιρα που προσελκύει τους πιθανούς πελάτες. Το κατάστημα είναι σαν μια θεατρική σκηνή με πρωταγωνιστές τα προϊόντα. Η ισορροπία ανάμεσα στα σημεία αντίθεσης και ανάδειξης, είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για την προσέλκυση του καταναλωτή. Ο φωτισμός ανάδειξης πρέπει να επιτρέπει τις αναγκαίες αλλαγές του φωτός, καθώς τα προϊόντα αλλάζουν. Οι συρταριέρες, τα ράφια και οι κρεμάστρες πρέπει να φωτίζονται με φωτισμό οροφής. Η σωστή θερμοκρασία χρώματος π.χ. ζεστό φως για δερμάτινα είδη, ψυχρό για κουστούμια, διασφαλίζει την σωστή προβολή του εμπορεύματος.

Aρχιτεκτονικά στοιχεία της ανακαίνισης φαρμακείου

Ένα κατάστημα μπορεί να διαθέτει ποικίλα αρχιτεκτονικά στοιχεία, όπως κατασκευές τοίχου, κολώνες ή μια δοκό που προεξέχει. ο σωστός φωτισμός τονίζει τέτοια στοιχεία και διαμορφώνει ένα σκηνικό πολύ ενδιαφέρον για τον πελάτη. Απώτερος στόχος η δημιουργία αγοραστικής εμπειρίας. Η δημιουργία εντύπωσης για κάτι συναρπαστικό, για κάτι πέρα από το συνηθισμένο. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν πηγή έμπνευσης για την προβολή των προϊόντων και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα εκτοξεύσει τις πωλήσεις. Ο καταναλωτής είναι έτοιμος να δοκιμάσει το προϊόν σας. Ο έξυπνος φωτισμός χωρίς τη δημιουργία σκιών, είναι ο ιδανικότερος για να κολακεύει τον πελάτη και το προϊόν. Ο σωστός χρωματισμός που θα επιτευχθεί με την  ανακαινιση του φαρμακειου του φωτός αναδεικνύει το προϊόν και η εναλλαγή του θα πρέπει να συντρέχει με την εκάστοτε εποχή και τη μόδα.

Ο εξοπλισμός φαρμακείου και τα απαραίτητα έπιπλα

Είναι γεγονός ότι ο εξοπλισμός φαρμακείου παίζει πρωτεύοντα ρόλο στον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως πετυχημένης και διαφορετικής προσθέτοντάς της σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως μετά το 2000, ο εξοπλισμός φαρμακείου και τα έπιπλα φαρμακείου ως τομέας, γνώρισαν πολύ μεγάλη ανθοφορία και πολλές επιχειρήσεις άρχισαν να εμφανίζονται που εγγυόντουσαν ότι προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις σε θέματα επαγγελματικών εξοπλισμών καταστημάτων.

Δυστυχώς, η πραγματικότητα διέψευσε αυτούς τους χαρακτηρισμούς ουκ ολίγες φορές. Με τις αγορές να έχουν ανοίξει και τις αποστάσεις να έχουν ελαχιστοποιηθεί, ήταν επόμενο το εμπόριο και ο ανταγωνισμός να γνωρίσουν πρωτόγνωρη ανοδική τάση. Πέραν της γενικότερης πτώσης των τιμών και της μεγαλύτερης προσφοράς, αυτή η παγκοσμιοποίηση της αγοράς, οδήγησε και στην διείσδυση κινεζικών προϊόντων αμφιβόλου ποιότητας και εγκυρότητας στην ελληνική αγορά. Φυσικά από αυτή τη διείσδυση δε θα μπορούσε να εξαιρεθεί και οι εξοπλισμός φαρμακείου.

Ο κατάλληλος εξοπλισμος φαρμακειων αναδεικνύει τα προϊόντα, ενεργοποιεί το ενδιαφέρον του πελάτη και διευκολύνει την επικοινωνία. Η λιανική πώληση μεταβάλλεται, το κατάστημα γίνεται πλέον σκηνικό και ο πελάτης από απλός θεατής συμμετέχει, απολαμβάνει, ξεκουράζεται και τελικά αγοράζει.

Και οι αγοραστές αλλά και οι διανομείς, στην επιθυμία τους να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους και να ελαχιστοποιήσουν τα κόστη τους, προτιμούσαν τις περισσότερες φορές φθηνότερες επιλογές ή απομιμήσεις αυθεντικών, αντί να πληρώσουν πιο πολλά για τους ακριβότερους, αλλά πιο έμπιστους και ποιοτικούς εξοπλισμούς καταστημάτων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η διαφορά της ποιότητας να αντικατοπτριστεί και στη διαφορά των πωλήσεων, με τις τελευταίες να γνωρίζουν κάθετη πτώση, ειδικά κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης όπου ο καταναλωτής έγινε πιο απαιτητικός και πιο δύσκολος στις αγορές του.

Ο πελάτης για να αποφασίσει να αγοράσει και φυσικά να ξανά έρθει απαιτεί πλέον να γοητευτεί από τη διαφορετικότητα, τη διαρκή ανανέωση και τον αντίκτυπο της ποιότητας σε κάθε βήμα που θα κάνει στο κατάστημα. Από τον φωτισμό, μέχρι και την ποιότητα της μουσικής, τη τεχνολογία που θα δει σε διάφορες γωνιές, τη τεχνολογική υποστήριξη κλπ, όλα έχουν τη δική τους ιδιαίτερη σημασία. Ο πελάτης της οικονομικής κρίσης απαιτεί το διαφορετικό και ποιοτικό και τα ιδανικά επιπλα φαρμακειων παίζουν σημαντικότατο ρόλο στη δημιουργία αυτής της αίσθησης!

Το προϊόν δεν είναι ανεξάρτητο, η τοποθέτησή του μέσα στο χώρο σαφώς δεν γίνεται τυχαία, ο εσωτερικός χώρος, τα συστήματα προβολής διευκολύνουν την επικοινωνία και την κοινωνικότητα ενώ προβάλλουν τα προϊόντα με αμεσότητα. Όλα πλησιάζουν τον πελάτη και είναι εύκολα να αποκτηθούν. Η βιτρίνα ασκεί γοητεία, δίνει το μήνυμα, κάνει τέχνη και ταυτόχρονα πουλάει. Τρικ στο φωτισμό και την επίπλωση δημιουργούν ιδανικές συνθήκες, τα έπιπλα γίνονται πολλές φορές και εκθέματα προς πώληση. Η λιανική πώληση μεταβάλλεται, το κατάστημα γίνεται πλέον σκηνικό και ο πελάτης από απλός θεατής συμμετέχει, απολαμβάνει, ξεκουράζεται και τελικά αγοράζει.

10 απαντήσεις για τα ξύλινα πατώματα

1. Από τι αποτελούνται: Αποτελούνται από μια πρώτη στρώση ξύλου ανωτέρας ποιότητας, η οποία είναι κολλημένη σε ένα υπόβαθρο από τρεις τουλάχιστον επάλληλες στρώσεις ενός πιο κοινού ξύλου (λευκή ξυλεία). Οι στρώσεις είναι κολλημένες μεταξύ τους με διασταυρωμένες τις ίνες τους ώστε να εξασφαλίζεται η ανθεκτικότητα του προϊόντος και να περιορίζονται οι τάσεις παραμόρφωσης. Οι συμπληρωματικές στρώσεις προσδίδουν αντοχή και μεγάλη σταθερότητα στις κλιματικές αλλαγές που μπορεί να είναι έως 70% καλύτερη από ένα συμπαγές ξύλο.

2. Πως τοποθετούνται: Τα ξύλινα πατώματα δεν μπορούν να τοποθετηθούν από τον ίδιο τον χρήστη καθώς χρειάζονται τεχνικές γνώσεις για συμβεί αυτό οπότε χρειάζεται η εργασία ενός συνεργείου για να γίνει η τοποθέτηση γιατί χρειάζεται πρώτα να τοποθετηθεί ο σκελετός και ύστερα τα κομμάτια του δαπέδου τα οποία θα τοποθετηθούν με κόλλα και θα συνδυαστούν με την εφαρμογή μονωτικού υλικού. Τα laminate είναι πιο εύκολα στην τοποθέτηση γιατί πωλούνται σε κομμάτια που μοιάζουν με παζλ οπότε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης είναι σε θέση να κάνει την τοποθέτηση αλλά υστερούν σε ένα πρακτικό κομμάτι που με αποτελεσματικότητα καλύπτει το ξύλο και αυτό είναι η μείωση της απώλειας θερμότητας και κατ’ επέκτασιν της μείωσης της χρήσης θερμαντικών σωμάτων.

3. Από τι φθείρονται: Το ξύλινο πάτωμα έχει δύο εχθρούς, την υγρασία και το μάστορα. Η υγρασία προκαλεί τις γνωστές αλλοιώσεις ενώ μια κακοτεχνία του μάστορα μπορεί να προκαλέσει επιφανειακές ή βαθύτερες αλλοιώσεις. Τα σπίτια που δεν αποτελούν βασική κατοικία και παραμένουν κλειστά πρέπει να αερίζονται ή να θερμαίνονται ώστε να αποφευχθεί η συστολή των ξύλων. Σημαντικό ρόλο παίζει και το μέγεθος των παραθύρων όσον αφορά την ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας που επιτρέπουν να εισχωρεί στο χώρο. Τακούνια, γρατσουνιές, βαριά έπιπλα, παιχνίδια πάνω στο ξύλινο πάτωμα δεν βλάπτουν ουσιαστικά κατά τη συνήθη χρήση τους.

4. Ποια είναι τα είδη τους: Strip δάπεδα: τρισάνιδο και δημιουργεί μια γραμμική επίδραση σε ένα δωμάτιο, συχνά κάνοντας το χώρο να φαίνεται μεγαλύτερος. Τα Strip δάπεδα γενικά θεωρούνται «παραδοσιακά» ξύλινα δάπεδα. Μονοσάνιδα Δάπεδα σανίδων: δάπεδο (σανίδας) είναι γραμμικό, όπως το δάπεδο της Γάζας, ευρύτερα πλάτη του, δημιουργούν συχνά μια πιο casual εμφάνιση. Παρκέ ξύλινα δάπεδα: μπορεί να ποικίλει σε μέγεθος και συνήθως δημιουργεί γεωμετρική, μη γραμμική εμφάνιση. Το παρκέ δάπεδο μπορεί να είναι πολύ απλό στο σχεδιασμό, ή κάπως περίπλοκο.

5Πόσος χρόνος χρειάζεται για την τοποθέτηση τους: Οι εργασίες για την τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου σε ένα δωμάτιο (π.χ. υπνοδωμάτιο) διαρκούν 1-2 ημέρες ενώ για ένα σπίτι 100 τ.μ. χρειάζονται γύρω στις 20 ημέρες, διάρκεια που αυξομειώνεται ανάλογα με το εάν υπάρχουν πολλές γωνίες, εάν πρόκειται να μπει ψευδοπάτωμα-τάβλα κ.λπ. Φυσικά πρέπει να έχει προηγηθεί και το μέτρημα που γίνεται από το τεχνικό προσωπικό. Για τα ίδια τετραγωνικά η τοποθέτηση laminate δαπέδων μπορεί να γίνει στο 1/3 του χρόνου, καθώς πρόκειται για πολύ πιο απλή διαδικασία. Και στις δύο περιπτώσεις εάν το υλικό δεν είναι ετοιμοπαράδοτο, η παραγγελία πρέπει να δοθεί 3-5 μήνες πριν από την τοποθέτηση.

6. Πόσο κοστίζουν: Η τιμή ανά τετραγωνικό για το υλικό και την τοποθέτηση κυμαίνεται γύρω στα 75-80 ευρώ για ξύλο δρυός μέσης κατάστασης, ενώ εάν επιλέξουμε φαρδιά δρύινα κομμάτια η τιμή αυξάνεται έως και 100%.  Ακριβότερο και σκληρότερο είδος είναι το ντουσσιέ ενώ οι τιμές αλλάζουν ανάλογα με το εάν το ξύλο έχει νερά ή όχι (όταν υπάρχουν πιο φαρδιά νερά, η τιμή κατεβαίνει). Ο καταναλωτής πρέπει να λάβει υπόψη του ότι στην αρχική τιμή που θα ακούσει για ένα παρκέτο, πρέπει να συνυπολογίσει το σοβατεπί που θα τοποθετηθεί περιμετρικά των τοίχων που κοστίζει γύρω στα 3,80 ευρώ το μέτρο, την εργασία του μάστορα, την τάβλα που κοστίζει γύρω στα 3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και τα καδρόνια-η απαραίτητη ποσότητα για ένα τετραγωνικό μέτρο κοστίζει γύρω στα 3,20 ευρώ. Πολύ πιο οικονομικά είναι τα παρκέτα laminate (σε σχέδια οξυά, δρυς, κερασιά, σφένδαμο) η τιμή των οποίων κυμαίνεται γύρω στα 15 ευρώ το τ.μ.

7. Πως καθαρίζονται τα λουστραρισμένα πατώματα: Ο καθαρισμός περιορίζεται σε ένα απλό ξεσκόνισμα ή σφουγγάρισμα. Το σκούπισμα συστήνεται να γίνεται με τη χρήση μαλακής σκούπας ή με ειδικά πανιά ώστε να αποφευχθούν τυχόν γρατσουνιές από αιχμηρά μικρο-υπολείμματα σκόνης και χώματος. Επέμβετε όσο πιο γρήγορα γίνεται στον τοπικό καθαρισμό των λεκέδων ώστε να μην ποτίσουν στο ξύλο με την πάροδο του χρόνου. Αποφύγετε τα καθαριστικά που περιέχουν αμμωνία, εμπιστευόμενοι μόνο προϊόντα ειδικά για ξύλινα πατώματα τα οποία θα χρησιμοποιείται πάντα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η εφαρμογή λινελαίου συστήνεται αρχικά για έξι μήνες ενώ στη συνέχεια κάθε ένα χρόνο.

8. Τι είναι τα laminate δάπεδα: Το στρώμα της βάσης του laminate είναι ένα αδιαπέραστο στρώμα που βελτιώνει τη δομική σταθερότητα και χρησιμεύει ως φράγμα υγρασίας. Το παχύ , μεσαίο στρώμα είναι μια ξύλινη βάση από σύνθετη ρητίνη . Το ανώτερο στρώμα αποτελείται από την επιφάνεια που φθείρεται και το διακοσμητικό στρώμα, το οποίο ανάλογα με τη διαδικασία παραγωγής , μπορεί να αποτελείται από πολλά στρώματα . Αποτελείται από μια ειδική κατεργασμένη ρητίνη , η οποία προσδίδει στο δάπεδο μια σκληρή , ανθεκτική επιφάνεια και το καθιστά ελκυστικό οπτικά.

Πως αποφεύγουμε τα τριξίματα: Τα τριξίματα οφείλονται σε κακό καδρονάρισμα του μάστορα και είναι πιο συχνά όταν τοποθετούνται μεγάλες λωρίδες ξύλου. Πολλοί τεχνίτες υποστηρίζουν ότι όταν η λωρίδα έχει μέχρι 9,5 εκ. φάρδος δεν είναι απαραίτητο να βάλουμε ψευδοπάτωμα-τάβλα, κατασκευή που απορροφά τα τριξίματα. Καλό είναι ο καταναλωτής να επιβαρύνεται με το επιπλέον αυτό έξοδο (περίπου 9 ευρώ το τ.μ.) ανεξάρτητα από το μέγεθος της σανίδας.

Πως αλλάζω ξύλινα δάπεδα: Οι τεχνίτες που τοποθετούν τα δάπεδα πραγματοποιούν και το ξήλωμα, το οποίο δεν έχει κόστος. Η τοποθέτηση νέου δαπέδου γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο που θα γινόταν σε μία νέα οικοδομή εκτός εάν επιλεγεί η πλωτή τοποθέτηση. Σε αυτή την περίπτωση δεν αφαιρείται το υπάρχον δάπεδο (πλακάκια κ.λπ.) και η νέα κατασκευή τοποθετείται πάνω στην παλιά. Η πλωτή τοποθέτηση είναι η λιγότερο χρονοβόρα και πιο οικονομική και προτιμάται σε παλαιές οικοδομές και ανακαινίσεις.

Συρτάρια και αποθηκευτικοί χώροι ενός φαρμακείου

Τι θα συμβεί με τα φαρμακεία τα επόμενα χρόνια; Αυτή είναι μία ερώτηση που σίγουρα έχει απασχολήσει πολλούς φαρμακοποιούς τα τελευταία χρόνια. Ραγδαίες εξελίξεις στο ελληνικό επιχειρήν, μειώσεις στις πληρωμές των ασφαλιστικών φορέων κ.ο.κ. Όλα αυτά μπορεί να έχουν ταρακουνήσει την κοινότητα των φαρμακοποιών. Η ερώτηση είναι η εξής: Θα παραμείνει μία επικερδής εργασία η διατήρηση ενός φαρμακείου; Τι χρειάζεται να κάνει κάποιος για να διατηρήσει ανοιχτό το φαρμακείο του;

Ένα φαρμακείο δεν  υπάρχει μόνο για να δίνει συνταγογραφημένα φάρμακα. Είναι μεγάλο μέρος του τζίρου του, ναι, αλλά όχι το μοναδικό. Τώρα που τα ασφαλιστικά ταμεία καταρρέουν, θα πρέπει όσο περιμένετε να πάρετε τα χρήματά σας, να δημιουργήσετε νέες συνεργασίες. Τι εννοούμε με αυτό; Υπάρχουν προϊόντα υγείας και ομορφιάς που είναι δημοφιλή ή αν δεν είναι δημοφιλή, είναι αξιόλογα. Γιατί να μην δημιουργήσετε έναν χώρο στο φαρμακείο σας για τα συγκεκριμένα προϊόντα; Το μόνο που χρειάζεστε είναι οι κατάλληλες συρταριέρες του φαρμακείου.

Συνεργαστείτε με εταιρίες που παρέχουν φυτική ή βιολογικά συμπληρώματα διατροφής. Σίγουρα θα διαθέτετε μια πηγή για πολύ-βιταμίνες κλπ σκευάσματα. Γιατί να μην αποκτήσετε και σκευάσματα σπιρουλίνας; Γιατί να μην συνεργαστείτε με παραγωγούς ιπποφαές; Ακόμα, μπορείτε να εξοπλίσετε το φαρμακείο σας με αθλιατρικά είδη, όπως επιγονατίδες, περικάρπια κ.ο.κ.

Έχει το φαρμακείο σας online παρουσία; Αν όχι, γιατί; Πιστεύετε ότι το ιντερνέτ δεν είναι σε θέση να αυξήσει τις πωλήσεις σας; Κάνετε λάθος. Υπάρχει μεγάλη άνθηση σε ιστοσελίδες που παρέχουν συμπληρώματα διατροφής και προϊόντα ομορφιάς. Κανείς δεν μπορεί να πουλήσει φάρμακα που χρειάζονται συνταγή γιατρού, αλλά ποιος σας εμποδίζει να πουλήσετε τα υπόλοιπα προϊόντα σας;

Το φαρμακείο σας θα πρέπει να είναι όμορφα ανακαινισμένο. Ο στόχος της ανακαίνισης που θα κάνετε θα πρέπει να είναι να δημιουργήσετε ένα καθαρό και περιποιημένο περιβάλλον. Κατά την ανακαίνιση του φαρμακείου σας μην χρησιμοποιήσετε ούτε πολύ έντονα χρώματα ούτε πολύ απαλά. Κατά την ανακαίνιση του φαρμακείου σας προμηθευτείτε τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα τα οποία θα προσδώσουν άλλο κύρος στην εικόνα του φαρμακείου σας.

Βρείτε έναν αξιόλογο συνεργάτη και ζητήστε του να σας καθοδηγήσει στην δημιουργία μιας αξιόλογης, σύγχρονης και επικερδής ιστοσελίδας. Εσείς το πιθανότερο είναι να μην χρειαστεί να κάνετε τίποτα, ή να κάνετε ελάχιστα για να λειτουργεί εύρυθμα η ιστοσελίδα σας. Προωθήστε την κατάλληλα στο ιντερνέτ και στα social media και παρατηρήστε πως ο κόσμος αντιδρά σε αυτή σας την ενέργεια.

Μήπως είναι λίγο παλιό; Μήπως τα συρταριερες φαρμακειου σας είναι σάπια τα τελευταία χρόνια; Πολλοί επαναπαύονται στην δύναμη που είχε ένα φαρμακείο, στο μονοπώλιο της γειτονιάς. Αυτό ίσχυε λίγα χρόνια πριν, αλλά πλέον ο καταναλωτής / πελάτης γίνεται πιο εκλεκτικός. Δεν του αρέσει να μπαίνει σε ένα μαγαζί και να βρωμάει. Ούτε του αρέσει να μπαίνει σε ένα μαγαζί που του θυμίζει την δεκαετία του ’80. Τα πράγματα έχουν αλλάξει!

Αν το κατάστημά σας είναι τόσο παλιό ώστε να χρειάζεται ριζικές αλλαγές, κάντε τες. Ανακαινίστε τον χώρο σας. Ξηλώστε παλιά πατώματα, συρταριέρες, σταυρούς και έπιπλα και δημιουργήστε έναν ελκυστικό χώρο. Προσθέστε φως, σύγχρονα stand προώθησης προϊόντων, ευδιάκριτους από τον δρόμο σταυρούς και βάλτε ένα απαλό αρωματικό χώρου. Κάντε ότι περνά από το χέρι σας για να εξυγχρονήσετε το φαρμακείο σας και θα το διατηρήσετε για πολλά χρόνια ακόμα.

Τελικά είδαμε ότι παρά την κρίση, ένα φαρμακείο πάντα είναι αναγκαίο σε μια γειτονία, και όχι μόνο. Είδαμε ότι θα πρέπει να βοηθήσετε τις πωλήσεις σας με νέα προϊόντα που αξίζουν για τους καταναλωτές. Είδαμε ότι θα πρέπει να επενδύσετε στις νέες τεχνολογίες του internet δημιουργώντας ένα eshop. Είδαμε επίσης ότι η ανακαίνιση του φαρμακείου σας μπορεί να είναι μονόδρομος αν το κατάστημά σας είναι τόσο παλιό ώστε να μην επιδέχετε «πινελιές» αναζωογόνησης.

Αν και δεν είναι μία εύκολη, καθότι τα φαρμακεία δεν μπορούν –ακόμα- να μεταφερθούν αυθέρετα, υπόθεση ίσως κάποιος φαρμακοποιός έχει την ευκαιρία να αλλάξει κατάστημα στον δήμο του. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός με την μεταφορά των αντικειμένων και των φαρμάκων. Θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες προεργασίες και στον χώρο φόρτωσης αλλά και στον χώρο εκφόρτωσης των αντικειμένων.