Αποφρακτική εταιρεία στην Αθήνα

Ο μηχανικός καθαρισμός είναι προτιμότερος από τον χημικό.

Η κλασική «βεντούζα» ή μια μικρή χειροκίνητη αντλία, είναι οι πιο αποτελεσματικές πρώτες βοήθειες σε περιπτώσεις απόφραξης σωληνώσεων.

Με τον καιρό, τα κατάλοιπα σαπουνιών, οι τρίχες και διάφοροι ρύποι συσσωρεύονται και προκαλούν βούλωμα της αποχέτευσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό εντοπίζεται στο σιφόνι. Είναι καλύτερα να αποφεύγονται τα χημικά μέσα απόφραξης τα οποία επιβαρύνουν το περιβάλλον μέσω των αποβλήτων, αλλά μπορεί και να διαβρώσουν κάποιες σωληνώσεις.

Έχετε στη διάθεσή σας αρκετά μηχανικά μέσα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με επιτυχία και, αν το βούλωμα επιμένει, θα λύσετε οριστικά το πρόβλημα με την αποσυναρμολόγηση και το ξεμοντάρισμα του σιφονιού. Αν το «φρακάρισμα» βρίσκεται μετά το σιφόνι, προς την κατεύθυνση ροής του νερού, θα χρησιμοποιήσετε σπιράλ απόφραξης, που έχει μήκος 5 έως και 10 μέτρα.

Όταν το βούλωμα βρίσκεται μετά το σιφόνι, το ιδανικό εργαλείο είναι το σπιράλ απόφραξης. Η περιστρεφόμενη κεφαλή προχωρεί σε βάθος μέχρι και δέκα μέτρων, καθαρίζοντας και «βουρτσίζοντας» τον σωλήνα. Η περιστροφή γίνεται με μια μανιβέλα που υπάρχει στην άλλη άκρη, χωρίς να ασκείται μεγάλη δύναμη και με προσοχή να μην προκληθούν φθορές στις σωληνώσεις.

Ειδικός τύπος οσμοπαγίδας

Ένα είδος ανάποδης καμπάνας βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο. Η καμπάνα αυτή είναι πάντοτε γεμάτη με νερό, ώστε να παγιδεύει τις δυσάρεστες οσμές και να εμποδίζει την άνοδό τους στον κατακόρυφο σωλήνα. Μπορείτε να ξεβιδώσετε το κάτω κομμάτι και να το καθαρίσετε. Το ξεβίδωμα γίνεται πιο εύκολα αν το τυλίξετε με υφασμάτινη αυτοκόλλητη ταινία.

Βεντούζα απόφραξης

Γεμίστε το νιπτήρα με ζεστό νερό, κλείστε την υπερχείλιση, εφαρμόστε την λαστιχένια βεντούζα στην τρύπα και δουλέψτε την πάνω-κάτω. Από τους πλέον παλιούς και γνωστούς τρόπους που όμως είναι αποτελεσματικός ως σήμερα.

Αντλία αναρρόφησης

Δεν χρειάζεται στεγανή περιμετρικά επιφάνεια επαφής όπως η βεντούζα, γι’ αυτό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη λεκάνη της τουαλέτας.

Με αυτήν μπορείτε να τραβήξετε όλο το συσσωρευμένο νερό και να το μεταφέρετε σε κουβά.

Μεταφορες και μετακομισεις σημερα

Ευρωπαϊκή Ένωση και Οδικες Μεταφορες Μετακομισεις

μεταφορες μετακομισεις

Οδικές Μεταφορές | Μετακομίσεις

Για να απελευθερωθεί η αγορά στις μεταφορες, το άρθρο 75 της Συνθήκης ΕΟΚ  προέβλεπε τη θέσπιση  κοινών κανόνων εφαρμοζόμενων στις διεθνείς μεταφορες μετακομισεις, τις εκτελούμενες από και προς την επικράτεια ενός κράτους μέλους (διεθενίς μεταφορες)  ή διασχίζουσες την επικράτεια ενός ή περισσότερων κρατών μελών (κοινοτικες μετακομισεις). Σημαντικές νομοθετικές εναρμονίσεις απαιτούνταν για την πραγματοποίηση των στόχων της Συνθήκης σε αυτό το πεδίο, αλλά χρειάζονταν πολύ χρόνο και προσπάθεια.

H πιο προβληματική αγορά από την άποψη της πρόσβασης ήταν εκείνη των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Για να εκτελεστούν οδικές μεταφορες  και μετακομισεις πέρα από τα σύνορα χρειαζόταν η άδεια του κράτους, το έδαφος του οποίου ήθελε να διασχίσει ο μεταφορέας, παρεχόμενη συνήθως από τα ενδιαφερόμενα κράτη σε διμερή βάση. Aυτό το σύστημα άδειας απέβλεπε στο να προστατεύσει τους σιδηροδρόμους και τους εθνικούς μεταφορείς και εμπόδιζε φυσικά την ενδοκοινοτική απελευθέρωση των μεταφορών.

Βέβαια αυτό το προστατευτικό καθεστώς άρχισε να διαβρώνεται από την αρχή με την απελευθέρωση ορισμένων ειδικών μεταφορών, όπως στις συνοριακες μεταφορες, των ταχυδρομικών μεταφορών και ιδίως ορισμένων συνδυασμένων οδικών/σιδηροδρομικών μεταφορών. Όμως, όλες αυτές οι ειδικές απελευθερώσεις δεν αφορούσαν παρά ένα ελάχιστο τμήμα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών μεταξύ των κρατών μελών, οι οποίες υπάγονταν πάντα στο καθεστώς των ποσοστώσεων και των διμερών αδειών. Αντί να καταργήσει τις ποσοστώσεις, το Συμβούλιο, το 1968, περιορίστηκε να επιθέσει επί των διμερών ποσοστώσεων μια μικρή κοινοτική ποσόστωση, που αντιπροσώπευε λιγότερο από 10% των διμερών ποσοστώσεων.

Η απουσία πολιτικής στις διασυνοριακές μεταφορες μετακομισεις

H έκδηλη απουσία πολιτικής θέλησης για την πραγματοποίηση μιας «κοινής» πολιτικής στις μεταφορες μετακομισεις εξαγρίωσε τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βάσει του άρθρου 175 της Συνθήκης ΕΟΚ  και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υιοθέτησε, στις 16 Σεπτεμβρίου 1982, ένα ψήφισμα σχετικό με μια παραπομπή για παράλειψη του Συμβουλίου στο πεδίο της πολιτικής στις μεταφορες μετακομισεις.

To Κοινοβούλιο θεωρούσε ότι αυτή η πολιτική είχε γίνει αντικείμενο μόνο δευτερευουσών διατάξεων, που δεν ανταποκρίνονταν στους στόχους που είχε ορίσει η Συνθήκη, ιδίως στα άρθρα 3 και 74. H απόφαση την οποία έλαβε το Δικαστήριο στις 22 Mαΐου 1985 ήταν μια μερική επιτυχία για το Kοινοβούλιο και την Eπιτροπή. Πράγματι το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το Συμβούλιο παρέλειψε, κατά παράβαση της Συνθήκης, να εξασφαλίσει την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις διεθνεις μετακομισεις και μεταφορες και να ορίσει τους όρους πρόσβασης στις διεθνείς μεταφορές ενός κράτους μέλους των μεταφορέων των μη διαμενόντων σε αυτό. Mετά από την απόφαση του δικαστηρίου και τη θέση σ’ εφαρμογή της Eνιαίας Eυρωπαϊκής Πράξης, το Συμβούλιο αποφάσισε επιτέλους να θεσπίσει την ελεύθερη πρόσβαση στην εσωτερική αγορά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Κανονισμός άσκησης επαγγέλματος (μεταφορες μετακομισεις)

Ένας άλλος κανονισμός θεσπίζει κοινούς κανόνες για  τους όρους που πρέπει να πληρούνται στις μεταφορες μετακομισεις, για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα. Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή που προτίθενται να ασκήσουν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα με μηχανοκίνητα οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων, των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα υπερβαίνει τους 3,5 τόνους και η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα ξεπερνά τα 40 km την ώρα. Οι επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα πρέπει:

 1. να έχουν πραγματικό και σταθερό τόπο εγκατάστασης σε ένα κράτος μέλος·
 2. να παρέχουν εχέγγυα αξιοπιστίας·
 3. να διαθέτουν την κατάλληλη οικονομική επιφάνεια και
 4. να διαθέτουν την κατάλληλη επαγγελματική επάρκεια.

Αυτές οι επιχειρήσεις οφείλουν να ορίζουν ένα τουλάχιστον φυσικό πρόσωπο, τον διαχειριστή μεταφορών, ο οποίος ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα στοιχεία 1) και 4) και ο οποίος διαχειρίζεται συνεχώς και πραγματικά τις  δραστηριότητες της οικονομικής μεταφορικής, έχει γνήσια σχέση με την επιχείρηση και έχει την κατοικία του εντός της ΕΕ. Όσον αφορά τα εχέγγυα αξιοπιστίας του διαχειριστή μεταφορών, το πρόσωπο αυτό απαιτείται να μην έχει καταδικασθεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή να μην του έχει επιβληθεί κύρωση για σοβαρή παραβίαση ευρωπαϊκών διατάξεων, ιδίως στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Video για μεταφορες μετακομισεις

Τα μέτρα της τροχαίας για την οδική βοήθεια, ποιοι εξαιρούνται

Τα μέτρα της τροχαίας για την οδικη βοηθεια

Τα οχήματα που προσφέρουν οδική βοήθεια τιμες, ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, τα φορτηγά αυτοκίνητα των ΕΛΤΑ, τα φορτηγά αυτοκίνητα των εταιρειών διανομής Τύπου, τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν ζώντα ζώα, παστεριωμένο γάλα, νωπά ψάρια, κρέας και ευπαθή προϊόντα, εφόσον το ποσοστό του φορτίου των παραπάνω προϊόντων που μεταφέρονται είναι τουλάχιστον το 10% του ωφέλιμου φορτίου.

 1. Τα φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς νερού (υδροφόρα) όταν αυτά κινούνται για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.
 2. Τα φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως (ΦΔΧ) και ΦΙΧ ψυγεία που μεταφέρουν νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα.
 3. Τα φορτηγά που μεταφέρουν υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης για αδρανοποίηση, εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας και συνοδεύονται από το προβλεπόμενο εμπορικό έγγραφο.
 4. Τα φορτηγά σιλοφόρα αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως (ΦΔΧ) που μεταφέρουν έτοιμο σκυρόδεμα, στο τμήμα της ΠΕΟ Αθηνών-Πατρών από τα διόδια Ρίου έως το Δρέπανο, στο ρεύμα προς Αθήνα.
 5. Τα φορτηγά οχήματα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Φυσικό Αέριο κ.λπ) όταν κινούνται για αποκαταστάσεις εκτάκτων βλαβών των δικτύων τους και μόνο εφόσον συνοδεύονται από έγγραφη εντολή του οικείου οργανισμού.
 6. Τα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν καύσιμα για τον ανεφοδιασμό μέσων πυρόσβεσης, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από κατάλληλα έγγραφα ή παραστατικά.
 7. Τα φορτηγά οχήματα του εθελοντικού Οργανισμού « Το χαμόγελο του Παιδιού».
 8. Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού μουσικών και θεατρικών παραστάσεων.

Αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής, συνεκτιμώμενων και των μέτρων που ισχύουν για την χειμερινή περίοδο που διανύουμε και τους δείκτες επικινδυνότητας συνεπεία δυσμενών καιρικών συνθηκών. Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ενισχυμένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Αυξημένα μέτρα τροχαίας για την Οδικη μας Βοηθεια τιμες στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων.

Ρύθμιση της κυκλοφορίας για την οδικη βοηθεια

Με πεζούς τροχονόμους, σε βασικές διασταυρώσεις, για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης. Συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων (ιδιαίτερα για τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, όπως υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, κ.λπ. καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, όπως η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση). Αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.)

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τόπους που θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις. Παρουσία τροχονόμων στους Σταθμούς Διοδίων της Χώρας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών στους οδηγούς και τους συνεπιβάτες. Ενημέρωση των πολιτών μέσω του Γραφείου Τύπου, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η οδική βοήθεια τιμές για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Πηγή: tovima.gr

Οι κινήσεις των εταιρειών οδικής βοήθειας

Οι κινήσεις των εταιρειών για οδική βοήθεια

Η τηλεματική πλατφόρμα της TomTom επεξεργάζεται μια σειρά δεδομένων για τις επιδόσεις του οχήματος και του οδηγού, όπως αυτές καταγράφονται από τη συσκευή LINK 100 της εταιρείας. Οι ασφαλισμένοι της Allianz Γαλλίας μπορούν να εγκαταστήσουν μόνοι τους το LINK 100, συνδέοντάς τo απευθείας με τη διαγνωστική θύρα του αυτοκινήτου.

Οδηγίες για την οδική βοήθεια

Οι οδηγοί θα επωφεληθούν από τις πολύτιμες πληροφορίες για τα διανυθέντα χιλιόμετρα και την οδική βοήθεια τιμες, την επιτάχυνση, το φρενάρισμα και τις στροφές. Επιπλέον, το σύστημα θα ειδοποιήσει αυτόματα τη Mondial Assistance σε περίπτωση σύγκρουσης.

«Ως παγκόσμια ηγετική δύναμη, είμαστε στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και ο σκοπός μας ήταν να προσφέρουμε στους πελάτες μας νέες υπηρεσίες, που τους βοηθούν να είναι ασφαλείς στον δρόμο» δήλωσε η Delphine Asseraf, διευθύντρια του τμήματος ψηφιακών εφαρμογών της γαλλικής Allianz.

Από την πλευρά της TomTom, ο γενικός διευθυντής Thomas Schmidt επισήμανε: «Αυτή η νέα οδικη βοηθεια τιμες φανερώνει τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για smartphones με τη χρήση δεδομένων του οχήματος. Το σύστημά μας δίνει στους οδηγούς τη δύναμη να βελτιώσουν τον τρόπο που οδηγούν, βοηθώντας τους να μειώσουν το κόστος καυσίμων και συντήρησης, τα ατυχήματα και το ατομικό τους αποτύπωμα άνθρακα».

Με βάση τη συμφωνία, η INTERAMERICAN ανέλαβε από τις αρχές Απριλίου και έως το τέλος του 2015 το έργο ρυμούλκησης και απομάκρυνσης από το οδόστρωμα οχημάτων ΙΧΕ (ελαφρών) που ακινητοποιούνται λόγω βλάβης ή ατυχήματος, τόσο στο αναβαθμισμένο τμήμα του υφιστάμενου αυτοκινητοδρόμου όσο και στο νέο τμήμα που παρακάμπτει των παλαιά εθνική οδό στο ύψος των Τεμπών και του Πλαταμώνα, σε συνολικό μήκος 230 χιλιομέτρων.

Εκ μέρους του Αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου τη διαχειριστική ευθύνη της οδικής βοήθειας έχει η διεύθυνση λειτουργίας και συντήρησης (τμήμα οδικής λειτουργίας). Η INTERAMERICAN υποστηρίζει τον αυτοκινητόδρομο από πέντε σημεία–σταθμούς και με δέκα οχήματα.

Interamerican και οδικη βοηθεια τιμες

Η ηγετική θέση που κατέχει η INTERAMERICAN στην οδική βοήθεια τιμές, όπως τονίζουν οι γενικοί διευθυντές Γ. Μαυρέλης (ασφαλιστικών εργασιών), Th. Brinkmann (γενικών ασφαλειών) και Γ. Βαλαής (βοήθειας), στις εσωτερικές συνέργειες κάθετης εξυπηρέτησης, με συγκριτικό πλεονέκτημα τον ιδιόκτητο στόλο οχημάτων υποστήριξης -220 οχήματα και πλατφόρμες για αυτοκίνητα, 4 τύπου DC για ρυμούλκηση βαρέων οχημάτων και 40 μοτοσικλέτες- καθώς και στο εξειδικευμένο προσωπικό των 210 τεχνικών, ενώ υφίστανται και 85 τοπικοί συνεργάτες σε όλη τη χώρα, ώστε να καλύπτονται γεωγραφικά και οι πλέον δυσπρόσιτες περιοχές στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα.

Επαγγελματικος εξοπλισμος καταστηματων καθε τυπου

Καθημερινό σύμμαχο κάθε επιχειρηματία αποτελεί ο κατάλληλος εξοπλισμος καταστηματων. Στην εγχώρια αγορά υπάρχουν δεκάδες εξειδικευμένες εταιρείες οι οποίες προσφέρουν μια πλούσια γκάμα, ικανοποιητική για να καλύψουν τις ανάγκες και των πιο απαιτητικών και σχολαστικών επιχειρηματιών. Προϊόντα για κάθε γούστο και βαλάντιο από επώνυμες εταιρείες, οι οποίες δύναται να εγγυηθούν την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος. H τεχνογνωσία, το ειδικευμένο προσωπικό και τα έμπειρα συνεργεία των επιχειρήσεων σας εγγυώνται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα αισθητικά και κατασκευαστικά.

Η παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνει μελέτη του καταστήματος ώστε να εκπονηθεί η αποτύπωση του ανακαινίσιμου χώρου και να καταγραφούν οι βασικές ανάγκες για τη σωστή λειτουργία της επιχείρησης με βάση την εξοικονόμηση και την εργονομία του χώρου.
Παράλληλα ο σχεδιασμός για τον εξοπλισμο καταστηματων, προβλέπει την βελτίωση της αισθητικής που ακολουθεί πάντα τις τάσεις της εποχής με αρχιτεκτονική άποψη. Ο εξοπλισμός του καταστήματος είναι απαραίτητος και θα πρέπει να είναι μοναδικός στο σχεδιασμό του, προκειμένου να δώσει στο κατάστημα μια ιδιαίτερη αισθητική. Περιλαμβάνει έπιπλα και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στις λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες μιας καινοτόμου και αποτελεσματικής επιχείρησης.

Στη μελέτη του χώρου περιλαμβάνονται ειδικές κατασκευές, διακοσμητικά στοιχεία και φωτισμός που στόχο έχουν να τελειοποιήσουν το αισθητικό αποτέλεσμα. Η βιτρίνα αποτελεί, όπως χαρακτηριστικά λένε αρκετοί έμποροι, το «διαβατήριο» του καταναλωτή για να επισκεφθεί ένα κατάστημα. Για αυτόν τον λόγο υπάρχουν εξειδικευμένες εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν το «στήσιμο» της βιτρίνας ανάλογα με τα προϊόντα και την αισθητική του καταστήματος. Οι δυνητικοί επιχειρηματίες θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη πρόσβαση τους σε ανταλλακτικά αλλά και σε υπηρεσίες συντήρησης και επίλυσης προβλημάτων για τον εξοπλισμο καταστηματων.

Παράλληλα, όπως υποστηρίζουν καταστηματάρχες βαρύνουσα σημασία θα πρέπει να δώσει κάποιος στην επιγραφή του καταστήματος η οποία αποτελεί και το σήμα κατατεθέν κάθε επιχείρησης. Σημαντική είναι επίσης και ο βαθμός μηχανογράφηση της εταιρείας καθώς με αυτόν τον τρόπο ο ελεύθερος επαγγελματίες έχει την δυνατότητα καλύτερου ελέγχου της εταιρείας ενώ μπορεί να απαγκιστρώνεται πιο εύκολα από τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Ακόμη σε ότι αφορά τον επαγγελματικό εξοπλισμο καταστηματων, οι καταστηματάρχες θα πρέπει να ζητούν γραπτή εγγύηση για τα προϊόντα που αγοράζουν. Φρόνιμο, όμως είναι οι επαγγελματίες πριν κάνουν την οποιαδήποτε επιχειρηματική συμφωνία να προβούν σε μια ενδελεχή έρευνα αγοράς και να επισκεφθούν καταστήματα τα οποία έχουν ήδη κατασκευάσει, διακοσμήσει και εξοπλίσει οι εταιρείες στις οποίες αποταθούν. Και αυτό γιατί ο αρχικός σχεδιασμός του καταστήματος είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει με δεδομένη και την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. Έτσι κάθε λάθος πληρώνεται πλέον ακριβά και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στο κλείσιμο της επιχείρησης σε σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του.

Ο εξοπλισμός καταστημάτων από την Innovo Constructions

Η ανταγωνιστικότητα στον εμπορικό χώρο έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό στις μέρες μας. Λόγω της οικονομικής κρίσης, οι πελάτες έχουν γίνει απαιτητικοί, θέλοντας να συνδυάσουν την χαμηλή τιμή με την άριστη ποιότητα. Παράλληλα όμως η φιλική ατμόσφαιρα στον χώρο πώλησης καθιστά κάθε αγορά μια ξεχωριστή εμπειρία. Ο εξοπλισμός καταστημάτων, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις του αγοραστικού κοινού, οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα και είναι αναγκαίος στην σημερινή εποχή.

Πριν την κατασκευή, η μελέτη και ο σχεδιασμός και ο εξοπλισμός του κάθε καταστήματος είναι αποτέλεσμα καταγραφής και ανάλυσης των αναγκών λειτουργίας και προβολής της επιχείρησης. Παράλληλα βασίζεται σε μια κεντρική ιδέα, η οποία προσδίδει στον χώρο την ταυτότητα που θα τον κάνει να ξεχωρίζει μέσα στην πληθώρα ανταγωνιστών που υπάρχουν. H ιδιαιτερότητα του χώρου θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη των πελατών, παρακινώντας τους να επιστρέψουν όποτε χρειαστούν κάποιο ανάλογο προϊόν. Η αισθητική, η λειτουργικότητα και η γρήγορη εξυπηρέτηση κεντρίζει το ενδιαφέρον των πελατών να αφιερώσει αρκετό χρόνο στον εσωτερικό χώρο, επιλέγοντας τα προϊόντα που επιθυμεί.

Η εκπόνηση των σχεδίων απαιτεί αρχικά ακριβή αποτύπωση του καταστήματος. Στη συνέχεια λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες διατάξεις και οι περιορισμοί που αναγράφουν. Στον εξοπλισμό καταστημάτων είναι απαραίτητη η διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων και ο σχεδιασμός των επίπλων σύμφωνα με τις ανάγκες του επιχειρηματία αλλά και των εργαζομένων. Μια βιτρίνα με ιδιαίτερο χαρακτήρα τραβάει τα βλέμματα των περαστικών καλώντας τους εισέρθουν στο εσωτερικό. Η εργονομία βοηθάει τους πωλητές να εξυπηρετούν άμεσα και αποτελεσματικά τους ενδιαφερόμενους, χωρίς να καταβάλουν πολύ κόπο. Έτσι είναι πιο ξεκούραστοι και αποδοτικοί, περήφανοι για τον χώρο που εργάζονται.

Τελικό στάδιο του εξοπλισμού αποτελεί η φωτορεαλιστική απεικόνιση του καταστήματος. Σε αυτό το στάδιο εμφανίζονται οι χώροι μέσα σε εικόνες. Ο καταστηματάρχης αντιλαμβάνεται τους όγκους των επίπλων, τα υλικά, τις υφές και τον φωτισμό. Όπως λένε «μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις». Έτσι εντοπίζονται αστοχίες ή αναγκαίες μετατροπές στα σχέδια πριν την έναρξη των εργασιών.

Η Innovo Constructions σχεδιάζει την επιτυχία της εμπορικής σας δράση, αναλαμβάνοντας τον εξοπλισμό  όλων των τύπων. Μπορείτε να δείτε πραγματοποιημένες μελέτες μας στην ενότητα: Εξοπλισμός καταστημάτων.

 

Συρτάρια και αποθηκευτικοί χώροι ενός φαρμακείου

Τι θα συμβεί με τα φαρμακεία τα επόμενα χρόνια; Αυτή είναι μία ερώτηση που σίγουρα έχει απασχολήσει πολλούς φαρμακοποιούς τα τελευταία χρόνια. Ραγδαίες εξελίξεις στο ελληνικό επιχειρήν, μειώσεις στις πληρωμές των ασφαλιστικών φορέων κ.ο.κ. Όλα αυτά μπορεί να έχουν ταρακουνήσει την κοινότητα των φαρμακοποιών. Η ερώτηση είναι η εξής: Θα παραμείνει μία επικερδής εργασία η διατήρηση ενός φαρμακείου; Τι χρειάζεται να κάνει κάποιος για να διατηρήσει ανοιχτό το φαρμακείο του;

Ένα φαρμακείο δεν  υπάρχει μόνο για να δίνει συνταγογραφημένα φάρμακα. Είναι μεγάλο μέρος του τζίρου του, ναι, αλλά όχι το μοναδικό. Τώρα που τα ασφαλιστικά ταμεία καταρρέουν, θα πρέπει όσο περιμένετε να πάρετε τα χρήματά σας, να δημιουργήσετε νέες συνεργασίες. Τι εννοούμε με αυτό; Υπάρχουν προϊόντα υγείας και ομορφιάς που είναι δημοφιλή ή αν δεν είναι δημοφιλή, είναι αξιόλογα. Γιατί να μην δημιουργήσετε έναν χώρο στο φαρμακείο σας για τα συγκεκριμένα προϊόντα; Το μόνο που χρειάζεστε είναι οι κατάλληλες συρταριέρες του φαρμακείου.

Συνεργαστείτε με εταιρίες που παρέχουν φυτική ή βιολογικά συμπληρώματα διατροφής. Σίγουρα θα διαθέτετε μια πηγή για πολύ-βιταμίνες κλπ σκευάσματα. Γιατί να μην αποκτήσετε και σκευάσματα σπιρουλίνας; Γιατί να μην συνεργαστείτε με παραγωγούς ιπποφαές; Ακόμα, μπορείτε να εξοπλίσετε το φαρμακείο σας με αθλιατρικά είδη, όπως επιγονατίδες, περικάρπια κ.ο.κ.

Έχει το φαρμακείο σας online παρουσία; Αν όχι, γιατί; Πιστεύετε ότι το ιντερνέτ δεν είναι σε θέση να αυξήσει τις πωλήσεις σας; Κάνετε λάθος. Υπάρχει μεγάλη άνθηση σε ιστοσελίδες που παρέχουν συμπληρώματα διατροφής και προϊόντα ομορφιάς. Κανείς δεν μπορεί να πουλήσει φάρμακα που χρειάζονται συνταγή γιατρού, αλλά ποιος σας εμποδίζει να πουλήσετε τα υπόλοιπα προϊόντα σας;

Το φαρμακείο σας θα πρέπει να είναι όμορφα ανακαινισμένο. Ο στόχος της ανακαίνισης που θα κάνετε θα πρέπει να είναι να δημιουργήσετε ένα καθαρό και περιποιημένο περιβάλλον. Κατά την ανακαίνιση του φαρμακείου σας μην χρησιμοποιήσετε ούτε πολύ έντονα χρώματα ούτε πολύ απαλά. Κατά την ανακαίνιση του φαρμακείου σας προμηθευτείτε τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα τα οποία θα προσδώσουν άλλο κύρος στην εικόνα του φαρμακείου σας.

Βρείτε έναν αξιόλογο συνεργάτη και ζητήστε του να σας καθοδηγήσει στην δημιουργία μιας αξιόλογης, σύγχρονης και επικερδής ιστοσελίδας. Εσείς το πιθανότερο είναι να μην χρειαστεί να κάνετε τίποτα, ή να κάνετε ελάχιστα για να λειτουργεί εύρυθμα η ιστοσελίδα σας. Προωθήστε την κατάλληλα στο ιντερνέτ και στα social media και παρατηρήστε πως ο κόσμος αντιδρά σε αυτή σας την ενέργεια.

Μήπως είναι λίγο παλιό; Μήπως τα συρταριερες φαρμακειου σας είναι σάπια τα τελευταία χρόνια; Πολλοί επαναπαύονται στην δύναμη που είχε ένα φαρμακείο, στο μονοπώλιο της γειτονιάς. Αυτό ίσχυε λίγα χρόνια πριν, αλλά πλέον ο καταναλωτής / πελάτης γίνεται πιο εκλεκτικός. Δεν του αρέσει να μπαίνει σε ένα μαγαζί και να βρωμάει. Ούτε του αρέσει να μπαίνει σε ένα μαγαζί που του θυμίζει την δεκαετία του ’80. Τα πράγματα έχουν αλλάξει!

Αν το κατάστημά σας είναι τόσο παλιό ώστε να χρειάζεται ριζικές αλλαγές, κάντε τες. Ανακαινίστε τον χώρο σας. Ξηλώστε παλιά πατώματα, συρταριέρες, σταυρούς και έπιπλα και δημιουργήστε έναν ελκυστικό χώρο. Προσθέστε φως, σύγχρονα stand προώθησης προϊόντων, ευδιάκριτους από τον δρόμο σταυρούς και βάλτε ένα απαλό αρωματικό χώρου. Κάντε ότι περνά από το χέρι σας για να εξυγχρονήσετε το φαρμακείο σας και θα το διατηρήσετε για πολλά χρόνια ακόμα.

Τελικά είδαμε ότι παρά την κρίση, ένα φαρμακείο πάντα είναι αναγκαίο σε μια γειτονία, και όχι μόνο. Είδαμε ότι θα πρέπει να βοηθήσετε τις πωλήσεις σας με νέα προϊόντα που αξίζουν για τους καταναλωτές. Είδαμε ότι θα πρέπει να επενδύσετε στις νέες τεχνολογίες του internet δημιουργώντας ένα eshop. Είδαμε επίσης ότι η ανακαίνιση του φαρμακείου σας μπορεί να είναι μονόδρομος αν το κατάστημά σας είναι τόσο παλιό ώστε να μην επιδέχετε «πινελιές» αναζωογόνησης.

Αν και δεν είναι μία εύκολη, καθότι τα φαρμακεία δεν μπορούν –ακόμα- να μεταφερθούν αυθέρετα, υπόθεση ίσως κάποιος φαρμακοποιός έχει την ευκαιρία να αλλάξει κατάστημα στον δήμο του. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός με την μεταφορά των αντικειμένων και των φαρμάκων. Θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες προεργασίες και στον χώρο φόρτωσης αλλά και στον χώρο εκφόρτωσης των αντικειμένων.